Søk i denne bloggen

tirsdag 12. juli 2011

Organisasjonen Grenseløs Kjærlighet


har fått sin egen web-side.


Jeg kommer ikke til å oppdatere denne bloggen fordi alt det arbeidet jeg gjør vil bli lagt ut på den nye siden. De viktigste innleggene fra denne bloggen vil bli flyttet over.

På den nye sida vil du få all informasjon du trenger om EØS-løsningen. Vi har også fått et forum hvor vi kan diskutere, prate og gi hverandre råd. Det er fortsatt mange som leser bloggen, så den kommer til å eksistere en god stund til.

Besøk den nye web-sida her; grenseloskjaerlighet.com

onsdag 1. juni 2011

AKSJON BADEAND – send en and til Statsministeren!

Vi foreslår at aksjonen foregår i regi av organisasjonen ”Grenseløs Kjærlighet”. Vi tror ”slagkraften” blir større dersom endene sendes inn samlet, sammen med et oversendelsesbrev fra organisasjonen. Vi fester en lapp rundt ”halsen” til hver and, hvor vi skriver navn og et lite, kortfattet, personlig ”rop om hjelp”. For eksempel: ”Jeg heter Trine. Er gift med Morad fra Jordan, og vi har to års bryllupsdag i juli. Vi elsker hverandre, men myndighetene forteller oss at ekteskapet ikke er reelt og hindrer oss i å leve sammen. Du kan og bør gjøre noe med dette, Jens!”, eller: ”Hei, jeg heter Robin og er 2 år. Jeg savner pappa`n min! Kan du hjelpe meg, Statsminister?”

”Grenseløs Kjærlighet” påtar seg organiseringen rundt dette. Send en mail med navn, ditt/deres ”rop om hjelp”. Kanskje noen vil sende flere ender, f.eks. en for hvert barn som venter på en av sine foresatte, eller om du ”bare” er sympatisør. Det er stor variasjon i pris på badeender, men tenker at kr. 30,- pr. and er realistisk pris. Dersom dere vil være med får dere mail tilbake med informasjon om kontonummer o.l., og dere setter inn penger etter hvor mange ender dere vil sende. Dette må skje raskt, og innen de fire neste dagene. Dersom vi sitter igjen med et overskudd, vil dette tilfalle organisasjonen ”Grenseløs Kjærlighet”.

Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å gjøre media oppmerksomme på dette tiltaket, så får vi bare håpe på bra respons. Uansett, all oppmerksomhet rundt dette er positivt! Hiv dere på! JO FLERE, JO BEDRE...

Send mail til: trine.solberg@hotmail.com

tirsdag 31. mai 2011

Organisasjonen Grenseløs Kjærlighet er stiftet

Vi er i gang med å lage en ny webside!

Informasjon om organisasjonen og den nye websiden kommer snart.

torsdag 14. april 2011

Ny interesseorganisasjon

Vi er for tiden i gang med å danne en forening som vil ha som hovedformål å sikre våre rettigheter til å leve et verdig familieliv og å forhindre at familier blir splittet av staten.


Barns rettigheter til å leve med begge sine foreldre vil også være i fouks.


Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra alle som kunne tenke seg å være medlem av foreningen på epost;
grenseloskjaerlighet@googlemail.com


Vi vil ha et møte i Sarpsborg lørdag 14. mai hvor vi offisielt stifter organisasjonen.

mandag 28. mars 2011

Samboere

Det er ikke bare ektefeller som kan benytte seg av EØS-løsningen. Også samboere som kan dokumentere at de har bodd sammen i minst 18 mnd. eller som har eller venter barn sammen (jf. rettpraksis), omfattes av regleverket.Direktiv 2004/38/EC art. 3 punkt 2;

2. Without prejudice to any right to free movement and residence the persons concerned may have
in their own right, the host Member State shall, in accordance with its national legislation, facilitate
entry and residence for the following persons:

(a) any other family members, irrespective of their nationality, not falling under the definition in
point 2 of Article 2 who, in the country from which they have come, are dependants or
members of the household of the Union citizen having the primary right of residence, or
where serious health grounds strictly require the personal care of the family member by the
Union citizen;

(b) the partner with whom the Union citizen has a durable relationship, duly attested.
The host Member State shall undertake an extensive examination of the personal circumstances and
shall justify any denial of entry or residence to these people.

Grensependling

Jeg vil bare nevne igjen at det er mulig å benytte seg av EØS-løsningen ved å grensependle.

Det er altså mulig å bo i Sverige, og jobbe i Norge. Særlig for dere som bor i Østfold kan jo det være praktisk.

Hvis man velger denne løsningen skal tredjelands familiemedlemmer søke EØS-oppholdskort på grunnlag av at den norske ektefellen/samboeren er selvforsørgende. Ektefellen/samboeren som er tredjelandsborger, kan ikke grensependle, men kan jobbe i Sverige men en gang man har bosatt seg der.